HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Arrow
Arrow
Slider

HVB Center i Skåne är ett mindre familjärt HVB- hem beläget i Arlöv i en äldre nyrenoverad villa. Vi har möjlighet att ta emot 9 ungdomar, både killar och tjejer mellan 14-18 år som befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare. För de ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) finns möjligheten att stanna upp tills och med 19 år. Samtliga ungdomar får vid placering tillgång till eget rum som är utrustat med det mest väsentliga i ett tonårsrum såsom exempelvis stationär dator och skrivbord. 

HVB Center i Skåne tar emot ungdomar för både akut- och tillsvidareplaceringar. Placeringens längd varierar och planeras i samråd med ansvarig socialsekreterare.

Då personalen har bred och mångårig erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin samt ungdomar med olika psykosociala problem ser vi inga problem med att ha placeringar av ungdomar med denna typ av problematik.

Verksamheten är tillståndspliktig och godkänd av  IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)