HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Hitta rätt

För att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna använder personalen sig av ”Hitta rätt” som är ett verktyg som är baserat på BBICs behovområden; hälsa, utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv.

”Hitta rätt” gör arbetet med ungdomarna mer kvalitetssäkert och systematiserat för att se till att samtliga behovsområden i BBIC blir genomgångna. Samtliga ungdomar får en pärm med olika arbetsblad uppdelade på ovannämnda behovsomården. I dessa arbetsblad gås viktig och samhällsnyttig information igenom, vilket görs både enskilt och gruppvis.