HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Motiverande samtal (MI)

MI (Motiverande samtal) är en samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i arbete kring förändringsprocesser såsom att främja motivation och beteendeförändring.

Samtliga personal på HVB Center i Skåne har fått grundutbildning i MI vilket är något som genomsyrar arbetet med ungdomarna för att motivera och stötta dem i deras utveckling till självständiga individer genom att bland annat Bekräfta, använda Öppna frågor, Reflektera och Sammanfatta (BÖRS). Det kan handla om praktiska saker som behöver göras i vardagen, samhällsorientering eller i den personliga utvecklingen.

Som stöd till vårt arbete med MI har vi även en extern handledare, som är certifierad inom Mint Nordic, som håller i metodhandledning regelbundet där vi utgår från de placerade ungdomarna, som en kombinerad ärendehandledning.