HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Målgrupp

HVB Center i Skåne vänder sig till de ungdomarna som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare och är mellan 14-18 år. För de ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) finns möjligheten att stanna upp tills de blir 19 år.

HVB Center i Skåne är inget behandlingshem men personalen som arbetar här har en flerårig erfarenhet utav arbete med ungdomar med både psykosocial problematik och psykisk ohälsa varav vi gärna ser placeringar utav detta slag.