HVB Center i Skåne

Kärlek och omsorg

Personal och kompetens

På HVB Center i Skåne arbetar föreståndare, behandlingsassistenter, köksbiträde och vaktmästare. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal och alltid med åtminstone en person i beredskap. Personalen som arbetar på boendet har en varierande utbildningsbakgrund med en bred erfarenhet utav att arbeta med ungdomar och då i synnerhet barn och ungdomar i behov av skydd och stöd då flertalet av personalen under flera år har arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Personalen har en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap utav arbete inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP), traumabearbetning, HBTQ-frågor, konflikthantering (personal har utbildning och licens i TERMA =Terapeutiskt möte med aggression). Flertalet av personalen hos oss innehar även språkkompetens i form av engelska, arabiska, persiska (dari) och somaliska.

Ahmed Akel, verksamhetschef

Med ett brinnande intresse och stort engagemang leder Ahmed verksamheten. Han lägger stor vikt vid att alla medarbetares röster ska bli hörda, samt har ett stort fokus på att vara närvarande och delaktig i ungdomarnas vistelse under tiden de bor på HVB Center i Skåne.

Bakgrund: Ahmed har under hela sin yrkeskarriär arbetat inom psykiatrin, där han främst har varit på psykiatrisk akutavdelning för barn och ungdomar. Han har även under några år arbetat inom Råby ungdomshem som är en slutenvårdsavdelning, SiS instution, för ungdomar som har blivit LVU-placerade.
Han är även utbildad TERMA instruktör, vars syfte främst är att förebygga och hantera hot- och våldsituationer, där fokus ligger på lågaffektivt bemötande. Han har även under en viss period arbetat extra på HVB-hem för ensamkommande ungdomar.

Sara Pettersson, föreståndare.

Med sin positiva energi och varma hjärta ser Sara till att verksamheten är en trygg och säker miljö för ungdomarna som bor här. Hon säkerställer att personalen fullföljer sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt och har alltid kvalitet som ledord. Samarbete är något hon lägger stor tyngdvikt på inom både den interna verksamheten samt med externa aktörer. Målet med hennes arbete är att ungdomarna som bor här ska känna sig som hemma.

Bakgrund: Sara är utbildad socionom men har även kvalificerad yrkesexamen inom psykiatrisk omvårdnad. Förutom dessa två grundutbildningar har hon även läst till kurser och utbildningar inom bland annat KBT och medicinsk omvårdnad. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon bland annat arbetat inom sjukvården med personer som antingen har någon form av kroppslig sjukdom eller lider utav psykiatrisk problematik. Främst har hennes yrkeserfarenhet inneburit psykosocialt arbete med barn och ungdomar, både från barn- och ungdomspsykiatrin men även inom socialtjänsten där hon har arbetat med både utredningar utav barn/ungdomar och deras familjer samt arbetat ute på fältet inom uppsökande verksamheter. Ensamkommande ungdomar har varit en stor målgrupp inom samtliga verksamheter.

 

Mahmoud Akel, verksamhetsansvarig

Med sin starka, idérika och omtänksamma personlighet hjälper han personalen att arbeta efter verksamhetens gällande policy och rutiner. Hans drivenhet smittar lätt av sig på medarbetarna och för Mahmoud är det viktigt att alla blir sedda, både i personalgruppen samt hos ungdomarna.

Bakgrund: Mahmoud har alltid arbetat med människor i olika åldrar och tillstånd. Främst har han erfarenhet utav att arbeta med personer med missbruk och annan psykosocial problematik. De senaste åren har han arbetat på Barn- och ungdomspsykiatriska vårdavdelningen där ungdomar ligger inne för behandling och utredning av olika former av psykiatrisk problematik.
Mahmoud har HBTQ certifikat och är även utbildad TERMA instruktör, vars syfte främst är att förebygga och hantera hot- och våldsituationer, där fokus ligger på lågaffektivt bemötande.

Michel Wendt, utbildare inom MI –

Medlem av Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)
Utbildad socionom och har arbetat inom socialt arbete sedan 2001, då främst inom missbruk, samsjuklighet och psykosociala problem under lagstöd av SoL, LSS och LVU.

”Personalen har den erfarenhet, kompetens och personlig lämplighet som IVO kräver”

Ali
Claudia
Fatme
Ida
Malek
Mariam
Sayed
Zeinab